EEA Briefing 3/2005 - Neaizsargātība un pielāgošanās klimata pārmaiņām Eiropā

Mainīt valodu
Publikācija Izveidots 07.12.2005 Publicēts 07.12.2005
Briefing No 3/2005
Cover Image

Saturs

Pasūtīt informāciju

Pasūtīt drukātu kopiju internetā (ES-grāmatnīca).

: 92-9167-800-7
: TH-AM-05-002-LV-N
: FREE
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100