seuraava
edellinen
kohdat

Infographic

Merenrantojen roskien ja niitä koskevien tietojen kerääminen

kuuluu seuraaviin kategorioihin: water, marine litterwatch, marine litter
tallenna toimenpiteet