Euroopa Keskkonnaamet - kes me oleme, millega tegeleme, kuidas seda ellu viime

Muutke keelt
Publikatsioon Loodud 2015-02-27 Avaldatud 2015-05-28
Brochure No 2/2015
Cover Image
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) eesmärk on toetada säästvat arengut ning aidata kaasa Euroopa keskkonna märkimisväärsele ja mõõdetavale paranemisele, pakkudes poliitikakujundajatele ja üldsusele õigeaegset, sihipärast, asjakohast ja usaldusväärset teavet.

Sisu

Tellimisinfo

Tellige trükitud koopia Internetist (ELi Raamatupood).

: 978-92-9213-605-5
: TH-01-15-053-ET-N
: FREE
Filed under: ,
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100