Στρατηγική του ΕΟΠ 2009–2013 Πολυετές πρόγραμμα εργασίας

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 04/02/2009 Δημοσίευση 20/10/2009
Αυτή είναι η τελευταία δημοσιευμένη έκδοση (version). Δείτε παλαιότερες εκδόσεις.
Corporate document No 1/2009
Cover Image

Περιεχόμενο

Temporal coverage

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100