επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Στρατηγική του ΕΟΠ 2009–2013 Πολυετές πρόγραμμα εργασίας

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 04/02/2009 Δημοσίευση 20/10/2009
Σημείωση: οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες!
Cover Image
Downloading: PDF document icon GR_EEA_strategy.pdf — PDF document, 2.35 MB (2469024 bytes)
Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 04/02/2009 Δημοσίευση 20/10/2009
Corporate document No 1/2009

Download

Πληροφορίες παραγγελίας

Order a printed copy on the EU Publications website

: 978-92-9213-012-1
: TH-80-09-543-EL-C

Additional Files

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Ενέργειες Εγγράφων