Κατάσταση και Πιέσεις του Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 14/09/2000 Δημοσίευση 14/09/2000
Environmental assessment report No 5
pdficosm.gif

Περιεχόμενο

Πληροφορίες παραγγελίας

Παραγγείλετε ένα τυπωμένο αντίγραφο online (Βιβλιοπωλείο της ΕΕ (EU-Bookshop)).

: 92-9167-187-8
: GH-16-99-926-EL-C
: FREE

Συναφές περιεχόμενο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100