Πολυετές πρόγραμμα εργασίας του ΕΟΠ για την πρίοδο 1999-2003 - σύντομη επισκόπησ

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 14/04/1999 Δημοσίευση 14/04/1999
Corporate document No 2/1999

Περιεχόμενο

Συναφές περιεχόμενο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100