Водите в Европа: Оценка на базата на индикатори - Кратък обзор

Смяна на език
Публикация Създаден 16-06-2003 Публикуван 16-06-2003
Environmental issue report No 34
Cover Image

Съдържание

Информация за поръчка

Поръчайте печатно копие онлайн (Книжарница на ЕС).

: TH-53-03-427-BG-C
: 92-9167-594-6
: FREE

Свързано съдържание

Свързани публикации

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100