EEA Briefing 4/2006 - Нарастване на населените места в Европа

Смяна на език
Публикация Създаден 24-11-2006 Публикуван 24-11-2006
Briefing No 4/2006
Cover Image

Съдържание

Информация за поръчка

Поръчайте печатно копие онлайн (Книжарница на ЕС).

: 92-9167-889-9
: TH-AM-06-004-BG-N
: FREE
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100