EEA Briefing 3/2005 - Уязвимост и адаптиране към изменението на климата

Смяна на език
Публикация Създаден 07-12-2005 Публикуван 07-12-2005
Briefing No 3/2005
Cover Image

Съдържание

Информация за поръчка

Поръчайте печатно копие онлайн (Книжарница на ЕС).

: 92-9167-805-8
: TH-AM-05-002-BG-N
: FREE
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100