Как околната среда е свързана с благосъстоянието и здравето ни?

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-16-bg
Публикуван 12-03-2015 Последна промяна 22-04-2016
Природните ресурси захранват производството и потреблението, създават имущество и работни места, допринасят за качеството на живот и благосъстоянието ни. Но интензивността, с която употребяваме ресурсите, подкопава възможностите на нашите екосистеми да ни снабдяват в бъдеще с необходимото.

Свързано съдържание

Based on indicator

Related briefings

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ
категории: ,