Как да намалим и да използваме по-добре отпадъците?

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-19-bg
Публикуван 12-03-2015 Последна промяна 22-04-2016
Най-добрият начин да намалим въздействията на отпадъците върху околната среда е на първо място като ги предотвратяваме. Много неща, които изхвърляме, могат да бъдат и повторно употребени, а други могат да бъдат рециклирани за суровини.

Свързано съдържание

Въз основа на данни

Related briefings

Свързани новини и статии

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ