Personal tools

li jmiss
preċedenti
punti

Aqbeż għall-kontenut. | Aqbeż għal navigazzjoni

Sound and independent information
on the environment

You are here: Home / Temi / Il-bidla fil-klima

Il-bidla fil-klima

Biddel il-lingwa

Il-bidla fil-klima hija waħda mill-akbar theddidiet ambjentali, soċjali u ekonomiċi. M'hemm ebda dubju dwar it-tisħin tas-sistema klimatika, jgħid il-Pànel Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima (IPCC). Osservazzjonijiet juru żidiet fit-temperaturi medji globali tal-arja u tal-oċean, is-silġ qed idub kullimkien, u l-livell medju globali tal-baħar qed jogħla. Huwa ferm probabbli li ħafna mit-tisħin jista' jkun attribwit lill-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-attivitajiet tal-bniedem. More

Fatti u messaġġi ewlenin
Id-degradazzjoni tal-ekosistemi tal-baħar u dawk kostali hija osservata fil-Baħar l-Iswed, fil-Mediterran, fil-Baltiku, fil-Baħar Atlantiku tal-Grigal u fl-Artiku. Din ix-xejra hija kkawżata mis-sajd, mill-agrikoltura, mill-użu industrijali... iktar
L-użu tal-enerġija domestika huwa reponsabbli b’mod ġenerali minn 25 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra relatati għall-enerġija fl-Unjoni Ewropea. iktar
It-trasport fit-triq huwa responsabbli minn 17.5 % tal-emissjonijiet ġenerali tal-gassijiet serra fl-Ewropa u l-emissjonijiet tiegħu żdiedu bi 23 % bejn l-1990 u l-2009. iktar
Żidiet fit-temperatura ta’ 2° C jew aktar x’aktarx li jikkawżaw taqlib maġġuri. iktar
S’issa, 11-il pajjiż Ewropew, u xi reġjuni u bliet, addottaw strateġiji għall-adattament għat-tibdil fil-klima. iktar

Kummenti

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100