Attivitajiet tal-EEA

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 03 Jun 2016, 05:01 PM
Ix-xogħol tal-EEA fuq id-dejta dwar il-biodiversità, l-indikaturi u l-valutazzjonijiet jiffoka fuq il-miżuri ta' konservazzjoni (bħaż-żoni protetti jew il-protezzjoni tal-ispeċi) u fuq l-integrazzjoni tat-tħassib dwar il-bijodiversità f'setturi bħall-forestrija, l-agrikoltura u s-sajd. L-attivitajiet ewlenin jinkludu l-proċess tal-'Organizzazzjoni tal-Indikaturi Ewropej dwar il-Biodiversità 2010' u l-immaniġġjar tal-Mekkaniżmu tal-Clearing House dwar il-Biodiversità tal-Komunità Ewropea (link). L-EEA se ssir iċ-ċentru nnominat tad-dejta Ewropea dwar il-biodiversità.

Ħares fil-fond nett tan-natura, u mbagħad tifhem kollox aħjar.

Albert Einstein

Dejta

Fis-snin li ġejjin, l-EEA se ssir iċ-Ċentru tad-Dejta Ewropea dwar il-Biodiversità, li taħżen u żżomm il-ġabriet ta' dejta tal-EEAb'konnessjoni mal-ġabriet ta' dejta kumplimentari ta' ħaddieħor, li tiżviluppa ġabriet ta' indikaturi dwar il-biodiversità u tipprovdi aċċess aktar ġenerali għad-dejta dwar il-biodiversità Ewropea.

Il-proġett 'Streamlining tal-Indikaturi Ewropej dwar il-Biodiversità 2010' ( SEBI 2010) għandu l-għan li jgħin sabiex jimmonitorja l-progress lejn il- mira tal-2010. SEBI 2010 ssawwar l-indikaturi fil-livell nazzjonali, reġjonali u globali, u jassigura li l-flussi ta' dejta għall-produzzjoni tal-indikaturi jinsabu f'posthom.

L-EEA taġġorna wkoll regolarment l-indikaturi ewlenin tal-biodiversità taħt is- sett ewlieni tal-indikaturi.

Id-database EUNIS tipprovdi aċċess pubbliku għall- ispeċi, it-tipi ta' abitati u s-siti fl-Ewropa.

Valutazzjonijiet

Hekk kif jiġu stabbiliti flussi ta' dejta ta' kwalità, ser tingħata aktar enfasi sabiex isiru aktar valutazzjonijiet integrati ta' kemm qed jaħdmu tajjeb il-linji politiċi dwar il-biodiversità, l-effett li għandhom linji politiċi oħra fuq il-biodiversità, u x'bidliet fil-politika jistgħu jkunu meħtieġa. Evalwazzjonijiet reċenti jinsabu fir- rapport tal-EEA tal-2005 dwar l-Istat u l-prospetti u fir- raba' valutazzjoni pan-Ewropea tagħha.

Valutazzjonijiet ewlenin li ġejjin huma:

  • Valutazzjoni tal-progress lejn il-mira Ewropea tal-2010 dwar il-biodiversità, ibbażata fuq sett ta' indikaturi speċifiċi tal-biodiversità, skedata għall-2008.
  • Valutazzjoni tal-ekosistema għall-Ewropa, li trid tiġi konkluża fl-2012.

Proġetti speċifiċi mill- pjan ta' maniġment tal-EEA ikopru l-valutazzjonijiet tan-

  • netwerk Natura 2000;
  • tal-għelieqi u ż-żoni rurali;
  • tal-għelieqi ta' valur naturali għoli;
  • tal-ekosistemi tal-foresti, u
  • tal-evalwazzjoni tal-benefiċċji mill-immaniġġjar tan-natura.

Biex tappoġġja l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, l-EEA timmaniġġja wkoll il- Mekkaniżmu tal-Clearing House dwar il-Bijodiversità tal-Komunità Ewropea (CHM). Is-CHM tippromwovi kooperazzjoni teknika u t-trasferiment ta' teknoloġija fi ħdan l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fi ħdan ir-Reġjun pan-Ewropew u l-kumplament tad-dinja.

Il-grupp tal-EEA dwar il-Biodiversità u l-ekosistemi jmexxi x-xogħol tal-Aġenzija f'dan il-qasam. Il-grupp jaħdem mill-qrib maċ- Ċentru Tematiku Ewropew dwar il-Biodiversità (ETC/BD) u man-netwerk tal-EEA fil-pajjiżi (Eionet).

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100