Εγκαταστήστε μετρητή νερού ώστε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ύδατος.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Τα σπίτια που διαθέτουν μετρητή τείνουν να προσέχουν περισσότερο την κατανάλωση νερού και, κατά συνέπεια, εξοικονομούν, μεταξύ άλλων, χρήματα.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100