Nacházíte se zde: Úvod / Aktuality / Povodňová rizika v Evropě

Povodňová rizika v Evropě

Změnit jazyk
Highlight Publikováno 05.06.2013 Poslední změna Čtvrtek 15.08.2013 12:13
Nedávné povodně v České republice, Německu a Rakousku způsobily smrt několika lidí a rozsáhlé škody na majetku. Škody na majetku způsobené extrémními hydrometeorologickými událostmi, mezi které patří i povodně, od roku 1980 rostou. Tento nárůst je způsoben zejména změnami ve využívání krajiny, nárůstem počtu obyvatel, rostoucím bohatstvím a rozvojem lidských aktivit v ohrožených oblastech.

 Image © Gillie

Ačkoliv neexistují přesné kvantitativní projekce povodňových událostí, je pravděpodobné, že rostoucí teploty v důsledku změny klimatu v Evropě povedou k posílení hydrologického cyklu a tím k četnějšímu a intenzivnějšímu výskytu povodní.

Evropská unie řeší povodňová rizika prostřednictvím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Členské státy jsou do roku 2013 povinny vypracovat mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik a do roku 2015 vytvořit plány pro zvládání povodňových rizik zaměřené na prevenci, ochranu a připravenost. V dubnu 2013 rovněž Evropská komise přijala Evropskou strategii pro změnu klimatu, jejímž cílem je zvýšit schopnost reakce na změny klimatu na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Dalším opatřením na snížení povodňového rizika je např. i tzv. zelená infrastruktura (např. mokřady), která je schopna absorbovat přebytečnou vodu.

V reakci na nedávné povodně si autorizovaní uživatelé z České republiky, Německa a Maďarska vyžádali mapy zasažených oblastí, které slouží jako podklad pro záchranné složky krizového řízení. Jedná se o službu Copernicus (dříve GMES), evropského programu pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti.

Původní znění aktuality Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), včetně souvisejících dokumentů, je možné získat zde.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Geographic coverage

Continental
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100