Вие сте тук: Начало / зелени съвети / Не поставяйте хладилника или фризера близо до топлинен източник

Не поставяйте хладилника или фризера близо до топлинен източник

Смяна на език
Eco-Tipизтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
като печка или радиатор, или дори до южен прозорец, тъй като това ще увеличи консумацията на електроенергия.

Geographic coverage

Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100