Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Du är här: Hem / Teman / Energi

Energi

Ändra språk

Energi är viktigt för industriellt och kommersiellt välstånd och för välfärden i samhället och ger också personlig komfort och rörlighet. Men produktionen och förbrukningen av energi innebär en betydande belastning på miljön: utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, markanvändning, avfallsgenerering och oljeutsläpp. Dessa belastningar bidrar till klimatförändringar, skadar de naturliga ekosystemen och den av människan skapade miljön och har negativ inverkan på människors hälsa. More

Viktiga fakta och meddelanden
Hushållens energiförbrukning står för 25 procent av de energirelaterade växthusgasutsläppen i EU. Ytterligare
Enpersonshushåll förbrukar i genomsnitt 38 procent mer produkter, 42 procent mer förpackningar och 55 procent mer el per person än fyrpersonshushåll. Ytterligare

Kommentarer

Registrera dig nu!
Få anmälningar om nya rapporter och produkter. För närvarande har vi 33039 abonnenter. Frekvens: 3-4 e-brev/ månad.
Anmälningar arkiv
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100