Osobné nástroje

ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Témy / Energia

Energia

Zmeniť jazyk

Energia je základom na vytváranie priemyselného, obchodného a spoločenského blaha a poskytuje tiež osobné pohodlie a mobilitu. Jej výroba a spotreba však spôsobuje veľkú záťaž pre životné prostredie: emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie, využívanie pôdy, vznik odpadu a ropné havárie. Táto záťaž prispieva ku klimatickým zmenám, poškodzuje prírodné ekosystémy a prostredie vytvárané človekom a nepriaznivo pôsobí na ľudské zdravie. More

Kľúčové fakty a správy
Spotreba energie v domácnostiach je zodpovedná za 25 % celkových emisií skleníkových plynov súvisiacich s využívaním energie v Európskej únii. Ďalší:
Jednočlenné domácnosti spotrebujú v priemere o 38 % viac výrobkov, o 42 % viac obalov a o 55 % viac elektriny na osobu ako štvorčlenné domácnosti. Ďalší:

Komentáre

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100