Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Πράσινες συμβουλές / Αναβαθμίστε τον υπολογιστή σας!

Αναβαθμίστε τον υπολογιστή σας!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tipέχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αναβάθμισε τους υπολογιστές των γραφείων του προσθέτοντάς τους μνήμη. Κατ' αυτόν τον τρόπο, παρατάθηκε η διάρκεια ζωής των υπολογιστών για δύο ακόμη χρόνια και αποφεύχθηκε η δημιουργία πολλών ηλεκτρονικών απορριμμάτων.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100