Energetická efektivnost nových osobních automobilů se v EU zvyšuje

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 10.09.2012 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:45
Obyvatelé Evropy si pořizují osobní automobily, které jsou stále energeticky efektivnější, spotřebovávají méně paliva a produkují tak i méně emisí skleníkových plynů.

 Image © Thienziyung | Flickr.com

V roce 2011 bylo v zemích EU prodáno celkem 12,8 milionu nových osobních automobilů, jejichž průměrné emise CO2 se pohybovaly na úrovni 137,7 g/km, což je o 4,6 g CO2/km méně než v předcházejícím roce, jak uvádí Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Jedná se o meziroční pokles emisí o 3,3 %, za kterým stojí změna nákupních preferencí směrem k menším a úspornějším vozidlům a také technologický vývoj, který umožňuje snižovat spotřebu paliva prostřednictvím modernizace motorů a dalších prvků vozidla.

Dalším faktorem ovlivňujícím emise skleníkových plynů z osobních automobilů je nárůst oblíbenosti dieselových vozidel, které mají v průměru nižší spotřebu paliva a produkují proto méně emisí skleníkových plynů. Celkově vozidla s dieselovým pohonem v roce 2011 zaujímaly 55,3 % vozového parku v EU, což představuje meziroční nárůst zhruba o 4 procentní body.

Díky uvedenému trendu směřují výrobci automobilů k splnění cílů, které jim ukládá evropská legislativa, dle kterých musí snížit průměrné emise CO2 na 130g CO2/km do roku 2015 a na 95 g CO2/km do roku 2020.

Kompletní znění tiskové zprávy včetně odkazů na podrobnější informace k tématu je k dispozici na stránkách EEA zde.

Translation kindly provided by  CENIA, Czech Environmental Information Agency.

Geographic coverage

EU27, Cyprus, Estonia, Poland, Denmark, Luxembourg, Ireland, Netherlands, Belgium, Latvia, Malta, Germany, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Sweden, Greece, Portugal, Spain, Italy, Austria, Finland, Romania, United Kingdom, France, Lithuania, Slovenia, Slovakia
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100