další
předchozí
položky

Novinky

Energetická efektivnost nových osobních automobilů se v EU zvyšuje

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 10.09.2012 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Thienziyung | Flickr.com
Obyvatelé Evropy si pořizují osobní automobily, které jsou stále energeticky efektivnější, spotřebovávají méně paliva a produkují tak i méně emisí skleníkových plynů.

V roce 2011 bylo v zemích EU prodáno celkem 12,8 milionu nových osobních automobilů, jejichž průměrné emise CO2 se pohybovaly na úrovni 137,7 g/km, což je o 4,6 g CO2/km méně než v předcházejícím roce, jak uvádí Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Jedná se o meziroční pokles emisí o 3,3 %, za kterým stojí změna nákupních preferencí směrem k menším a úspornějším vozidlům a také technologický vývoj, který umožňuje snižovat spotřebu paliva prostřednictvím modernizace motorů a dalších prvků vozidla.

Dalším faktorem ovlivňujícím emise skleníkových plynů z osobních automobilů je nárůst oblíbenosti dieselových vozidel, které mají v průměru nižší spotřebu paliva a produkují proto méně emisí skleníkových plynů. Celkově vozidla s dieselovým pohonem v roce 2011 zaujímaly 55,3 % vozového parku v EU, což představuje meziroční nárůst zhruba o 4 procentní body.

Díky uvedenému trendu směřují výrobci automobilů k splnění cílů, které jim ukládá evropská legislativa, dle kterých musí snížit průměrné emise CO2 na 130g CO2/km do roku 2015 a na 95 g CO2/km do roku 2020.

Kompletní znění tiskové zprávy včetně odkazů na podrobnější informace k tématu je k dispozici na stránkách EEA zde.

Translation kindly provided by  CENIA, Czech Environmental Information Agency.

Permalinks

Geographic coverage