Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Изменението на климата

Изменението на климата

Смяна на език

Изменението на климата се случва сега: температурите се повишават, валежните профили се сменят, глетчeрите и снеговете се топят и глобалното средно ниво на океаните и моретата се покачва. Очаква се тези промени да продължат, а екстремните метеорологични събития, водещи до риск от наводнения и суши, да станат по-чести и интензивни. Аспектите на уязвимост и въздействието върху природата, икономиката и здравето на човека са различни в отделните региони, територии и икономически сектори в Европа. More

Основни факти и съобщения

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100