Изменението на климата

Смяна на език

Изменението на климата се случва сега: температурите се повишават, валежните профили се сменят, глетчeрите и снеговете се топят и глобалното средно ниво на океаните и моретата се покачва. Очаква се тези промени да продължат, а екстремните метеорологични събития, водещи до риск от наводнения и суши, да станат по-чести и интензивни. Аспектите на уязвимост и въздействието върху природата, икономиката и здравето на човека са различни в отделните региони, територии и икономически сектори в Европа. More

Key facts and messages

Преглед на каталог

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100