SIGNALS 2011 - Domhandú, an comhshaol agus tusa

Change language
Publication Created 02 May 2011 Published 07 Jul 2011
Note: new versions are available!
Cover Image
Foilsíonn an Ghíomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) Signals gach bliain, ag soláthar scéalta léargais ar shaincheisteanna spéise iad don díospóireacht ar bheartas comhshaoil agus don phobal i gcoitinne don bhliain atá romhainn.

Content

European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100