Avfall och råvaruresurser

Ändra språk

Avfall är ett överhängande miljöproblem och en viktig fråga från social och ekonomisk synpunkt. Ökande konsumtion och en ekonomi i utveckling fortsätter att ge upphov till stora mängder avfall – vilket kräver större insatser för att minska och förebygga avfallet. Tidigare betraktades avfall som något som kunde slängas, men i dag inser man mer och mer att det är en resurs. Ett tecken på detta är att avfallshanteringen har förskjutits från deponering till återvinning och materialåtervinning. More

Key facts and messages

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100