Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Du är här: Hem / Teman / Avfall och råvaruresurser

Avfall och råvaruresurser

Ändra språk

Avfall är ett överhängande miljöproblem och en viktig fråga från social och ekonomisk synpunkt. Ökande konsumtion och en ekonomi i utveckling fortsätter att ge upphov till stora mängder avfall – vilket kräver större insatser för att minska och förebygga avfallet. Tidigare betraktades avfall som något som kunde slängas, men i dag inser man mer och mer att det är en resurs. Ett tecken på detta är att avfallshanteringen har förskjutits från deponering till återvinning och materialåtervinning. More

Viktiga fakta och meddelanden
Miljöbelastningen till följd av européernas konsumtions- och produktionsmönster visar sig långt utanför Europas gränser och kan leda till skador på ekosystem och människors hälsa. De flesta prognoser tyder på en fortsatt ökad användning... Ytterligare
Enpersonshushåll förbrukar i genomsnitt 38 procent mer produkter, 42 procent mer förpackningar och 55 procent mer el per person än fyrpersonshushåll. Ytterligare

Kommentarer

Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100