Tätortsmiljö - viktigt faktum 1

Ändra språk
SOER Key fact (Deprecated)
Topics: ,
I Europa bor omkring 75 procent av befolkningen i tätortsområden, och siffran väntas stiga till omkring 80 procent 2020.
Insorterad under
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100