Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — Kατάσταση και προοπτικές 2015: Συνθετικη έκθεση

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 08/01/2015 Δημοσίευση 04/05/2015
Cover Image
Greek (EL)

Περιεχόμενο

Πληροφορίες παραγγελίας

Παραγγείλετε ένα τυπωμένο αντίγραφο online (Βιβλιοπωλείο της ΕΕ (EU-Bookshop)).

: 978-92-9213-542-3
: TH-01-15-001-EL-N
: FREE

Συναφές περιεχόμενο

Data visualisations

Χρησιμοποιούμενα αριθμητικά στοιχεία

Related briefings

Related infographics

Σχετικές δημοσιεύσεις

Βλ. επίσης

Geographic coverage

Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo (UNSCR 1244/99), Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, United Kingdom
Αρχειοθέτηση ,
SOER 2015
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100