Personlige verktøy

neste
forrige
elementer

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Sound and independent information
on the environment

Du er her: Forside / Temaer / Energi

Energi

Endre språk

Energi er helt avgjørende når det gjelder å skape industriell, kommersiell og samfunnsmessig rikdom, sikre personlig komfort og muliggjøre mobilitet. Men produksjon og forbruk av energi medfører store belastninger for miljøet, bl.a. i form av utslipp av klimagasser og luftforurensende stoffer, arealbruk, avfallsproduksjon og oljesøl. Disse belastningene bidrar til klimaendringer, skader naturlige økosystemer og menneskeskapte miljøer og har skadelige helseeffekter. More

Viktige fakta og meldinger
Husholdningenes energibruk står for 25 % av Den europeiske unions samlede utslipp av energirelaterte klimagasser. flere
Enpersonshusholdninger bruker i snitt 38 % mer av produkter, 42 % mer emballasje og 55 % mer strøm per person enn husholdninger med fire personer. flere

Kommentarer

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100