Σκεφτείτε το καλά πριν αγοράσετε καινούριο αυτοκίνητο.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά μέσα μεταφοράς παρά να έχετε το αυτοκίνητο μόνο για εκδρομές το σαββατοκύριακο.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100