Mine værktøjer

næste
forrige
emner

Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Sound and independent information
on the environment

Du er her: Forside / Grønne tips

Grønne tips

Skift sprog

Lær hvordan du kan mindske din daglige påvirkning af miljøet - i hjemmet, på arbejde eller på farten.
Eco-Tip Hold dig i gang! — 15/07 2008
I stedet for at tage bilen: gå, tag din cykel, bussen eller metroen. På den måde holder du dig i form og hjælper samtidig med at reducere trafikken, luftforureningen, støjen og antallet af ulykker.
Eco-Tip Skal du et ærinde? — 15/07 2008
Biler forurener ofte mere på korte ture, når motoren er kold, så forsøg at gå eller tage cyklen i stedet for.
Eco-Tip Spring ikke de regelmæssige eftersyn af din bil over. — 15/07 2008
Få bilens udstødning kontrolleret regelmæssigt. Katalysatorer kræver regelmæssig vedligeholdelse.
Eco-Tip Skal du på arbejde? — 15/07 2008
Overvej, om du kan deles med andre om at køre eller bruge de offentlige transportmidler i stedet for at tage bilen. Hvis du selv kører, så spørg rundt på kontoret, om der er nogle kolleger, der bor tæt på, og om I skal deles om at køre.
Eco-Tip Tænk dig om to gange, før du køber ny bil. — 15/07 2008
Det kan være mere effektivt at bruge alternative transportformer i stedet for at holde bil kun til weekendture.
Eco-Tip Brug cykelbude! — 15/07 2008
Hvis du er erhvervsdrivende og har brug for at levere breve og pakker rundt omkring i byen, kan du eventuelt bruge et cykelbud. Cykler kommer nemt rundt i trafikken; de er hurtige, og du vil være med til at forbedre luftkvaliteten i dit område.
Eco-Tip Vidste du, at du kan reducere luftforureningen ved at genbruge dit affald? — 15/07 2008
Hvis du afleverer glas, papir, batterier, motorolie og aluminiumsdåser til genbrug, kan disse materialer bruges igen, og du vil reducere mængden af affald til forbrænding med op til 70 %.
Eco-Tip Bug de offentlige transportmidler i stedet for din bil på meget varme dage. — 15/07 2008
Udstødningsgasser fra din bil reagerer sammen med sollys og varme og producerer forurenende luftarter, f.eks. ozon i troposfæren. Det er primært kombinationen af dårlig luftkvalitet og fotokemisk smog, som kan give åndedrætsbesvær.
Eco-Tip Tænk dig om, før du køber en SUV’er (Sport Utility Vehicle). — 15/07 2008
Ud over at være dyre i drift er SUV’er meget brændstofineffektive. De udleder to gange så meget kuldioxid, kulbrinter og kvælstofdioxid som en gennemsnitsbil. Disse kemikalier bidrager både til luftforurening og til den globale opvarmning!
Eco-Tip Pascal source code Luk for vandhanen! — 15/07 2008
Undgå spild af vand, mens du børster tænder eller barberer dig, og spar på den måde op til 10 liter vand hver gang. Fyld et krus med vand og luk for vandhanen, så du kun bruger det vand, du behøver.
Eco-Tip Få en vandmåler sat op, så du kan følge med i vandforbruget. — 15/07 2008
I husstande med vandmåler er der en tendens til at være mere omhyggelig med vandforbruget, og samtidig er der penge at spare.
Eco-Tip TeX document Tørstig? — 15/07 2008
Fyld en kande med vand og stil den i køleskabet, det er bedre end at lade vandhanen løbe, indtil vandet bliver koldt, hver gang du får lyst til et glas koldt vand.
Eco-Tip Hvorfor spilde vand? — 15/07 2008
Kog kun den mængde vand, du skal bruge til din kop kaffe eller te.
Eco-Tip C source code header Tag et hurtigt brusebad i stedet for et karbad. — 15/07 2008
Brusebad bruger kun en tredjedel så meget vand! Men det passer kun, så længe du kun står under bruseren i under fem minutter. Så skynd dig og brug et ur til at holde øje med tiden, næste gang du tager bad!
Eco-Tip Invester i sparebrusere for at reducere dit vandforbrug. — 15/07 2008
De giver finere stråler og øger vandstrømmen, samtidig med at der bruges mindre vand.
Eco-Tip Reducer dit vandforbrug i hjemmet. — 15/07 2008
Ved at have blandingsbatterier og vandsparere monteret på vandhanerne vil vandstrømmen føles kraftigere, men der vil være mindre vand og mere luft. Vandhaner med blandingsbatteri kan reducere vandmængden med 30-40 %.
Eco-Tip object code Smid en "flodhest" i! — 15/07 2008
Reducer vandforbruget i toilettet ved at smide en “flodhest” eller andet fortrængningsemne i cisternen. Hvis du planlægger at købe nyt toilet, så overvej at købe et vandbesparende toilet med dobbeltskyl.
Eco-Tip Sæt kun opvaskemaskinen i gang, når den er helt fyldt. — 15/07 2008
På den måde bruger du faktisk mindre vand, end hvis du vasker op i hånden.
Eco-Tip Gå efter øko-mærket! — 15/07 2008
Når du skal ud at købe ny vaskemaskine, så led efter en energirigtig model, der har det laveste vandforbrug. For at få mere at vide kan du besøge økomærke-webstedet, der indeholder en fortegnelse over energieffektive apparater:
Eco-Tip text/x-sh Skyl ikke — 15/07 2008
vatkugler, make-up-fjernere ud i toilettet. Smid dem i stedet i affaldsspanden, hvor de hører hjemme.
Eco-Tip Gennem haveslangen kan der løbe op til 18 liter vand i minuttet. — 15/07 2008
Brug en traditionel vandkande og reducer vandspildet væsentligt. Alternativt kan du montere en sprøjtepistol på haveslangen for på den måde at kunne kontrollere vandstrømmen.
Eco-Tip Gennemvand, lad være at sprinkle! — 15/07 2008
Når du ordner haven, så gennemvand planternes rødder to gange om ugen i stedet for at sprinkle vand på planterne hver dag. På den måde opsuges der meget mere vand, i stedet for at det fordamper.
Eco-Tip Opsaml regnvand — 15/07 2008
til at vande haven med i stedet for at bruge det kostbare drikkevand fra hanen. Husk også at tjekke vejrudsigten, før du vander i haven: der er måske regn på vej.
Eco-Tip Tildæk dine planter – både inde og ude. — 15/07 2008
Det holder ukrudtet væk; beskytter planterne ved at holde jorden kølig; reducerer fordampning og jordpakning. Vær kreativ og brug materialer såsom småsten, barkstykker, grus, kokosnøddeskaller, dekorative grankogler, marmorkugler, potteskår, græsafklip eller bladmuld. Men undgå at lægge dækningsmaterialer for tæt på stammen, så planterne rådner om vinteren.
Eco-Tip Har du have, vil det være fantastisk for den biologiske mangfoldighed, hvis du anlægger en dam. — 15/07 2008
Frøer, vandbiller, vandsnegle og sommetider guldsmede og vandnymfer elsker havedamme. Men husk: undgå guldfisk, da de æder haletudser!
Eco-Tip Brug så lidt ukrudts- og insektmidler som muligt. — 15/07 2008
De kan slå mange af de nyttige dyr og planter ihjel, som det ikke var meningen at skaffe sig af med, især hvis disse midler siver ud i søer og vandløb. Der findes mange alternativer, der skåner dyrelivet.
Eco-Tip C source code header Ukrudtsmidler indeholder farlige og skadelige giftstoffer, der skader menneskers helbred. — 15/07 2008
Rester af pesticider og insektmidler i haven kan overføres til hjemmet. Kontakt dine lokale myndigheder for at finde ud af, hvor du kan skaffe dig sikkert og korrekt af med dem.
Eco-Tip Slå ukrudt ihjel med kogende vand, eller brænd det væk. — 15/07 2008
Ukrudt, der er blevet overhældt med kogende vand, bliver brunt i løbet af nogle få timer og dør. Der bliver ikke nogen giftige rester til overs, og området er umiddelbart sikkert for børnene at lege i.
Eco-Tip Private haver kan forøge den biologiske mangfoldighed enormt i større og mindre byer. — 15/07 2008
De yder ly, føde og vandreveje for vildtlevende dyr som f.eks. pindsvin, grævling, fugle og sommerfugle. Hvis du har have, så forøg dens værdi ved at plante bærbuske, frugttræer og blomsterplanter. Bl.a. rønnebær, hægebær og mælkebøtte kan give føde og ly til en lang række insekter.
Eco-Tip Foregå med et godt eksempel! — 15/07 2008
Tilskynd andre i dit lokalområde til at skabe biologisk mangfoldige ‘hot spots’. Hvordan? En række haver kunne danne en korridor af biologisk mangfoldighed for vilde dyr og planter til en lokal park eller et grønt område.
Eco-Tip Hold din hund i snor, hvis den er tilbøjelig til at strejfe omkring og genere vilde dyr. — 15/07 2008
Vær især opmærksom på redeliggende fugle tidligt om foråret og sommeren og hvilende eller fødesøgende fugle om vinteren. Hvis du har hund, så vær opmærksom herpå, når du går tur med den!
Eco-Tip Aflever til destruktion, hæld ikke ud! — 15/07 2008
Alt hvad du hælder i afløb, vask eller toilet, kan ende i vore floder eller søer! Bortskaf aldrig væsker som f.eks. olie, smørefedt eller farlige væsker – såsom lakfortynder eller ubrugt maling – ved at hælde dem i afløbet. I stedet bør sådanne ting samles i en kasse og afleveres til genbrug sammen med resten af dit affald. Opbevar dem i den originale emballage for at undgå mulige kemiske reaktioner. Det vil gøre det nemmere at identificere dem under affaldsindsamlingen. Eventuelt kan du aflevere dem på indsamlingsstedet i din kommune.
Eco-Tip Køb ikke brænde fra ulovlig handel! — 15/07 2008
Ulovlig handel med tropisk tømmer bidrager til ødelæggelsen af skovområder. Mannge isenkræmmere sælger nu træ, der er blevet certificeret som lovligt og bæredygtigt. Næste gang du handler trævarer, skal du kontrollere mærkerne, f.eks. FSC-mærket (Forest Stewardship Council).
Eco-Tip Når du rejser til eksotiske steder, skal du vælge dine souvenirs med omtanke. — 15/07 2008
Handel med genstande som f.eks. træskærerarbejde, rød koral eller pyntegenstande forsynet med pels eller fjer er ofte reguleret, og der kræves særlig tilladelse for at kunne tage dem med hjem. Kontroller reglerne, idet der er strenge love om eksport af vilde dyr og planter, så det kan ende med, at dine souvenirs bliver konfiskeret.
Eco-Tip Vær kreativ og lav din have om til en naturpark! — 15/07 2008
Ud over at skabe et naturligt opholdssted for dig og din familie, vil det tiltrække sommerfugle og give ly for frøer, pattedyr og insekter.
Eco-Tip Støt nationalparkerne i dit land! — 15/07 2008
Besøg naturreservater og parker for at vise din støtte til deres oprettelse, bevaring og endda deres udvidelse. Husk at efterlade disse områder i samme stand, som da du ankom.
Eco-Tip Spar vand ved at lade græsset gro. — 15/07 2008
Lad græsset gro, så rødderne kan få lov til at vokse sig stærke. Det giver også mulighed for selvsåning. Hvis du slår en stribe i græsplænen, er det tydeligt at se, at det faktisk er meningen, at det skal være sådan, i stedet for at blive forsømt.
Eco-Tip Troff document En rådnende træstamme er i sig selv et mini-naturreservat! — 15/07 2008
Hvis man fjerner døde eller døende træer fra skovområder, kan en del af næringsstoffernes naturlige kredsløb gå tabt. Mangel på dødt træ reducerer arternes mangfoldighed med omkring 20 %. Undgå at fjerne dødt træ fra din grund. Du kan risikere at slå tusindvis af insektarter og svampe ihjel.
Eco-Tip application/x-troff-ms For at forhindre erosion af jorden skal du sætte planter med supplerende rodsystemer. — 15/07 2008
Nogle eksempler er lavendel, der har et dybt og tæt rodnet, der stabiliserer jorden.
Eco-Tip Fra afstand… — 15/07 2008
Nyd dyrelivet, men betragt vilde dyr på afstand og lad være med at fodre dem. Husk, at den duft, du efterlader, hvis du rører en rede eller hule, kan skræmme forældrene, så de holder sig væk. I stedet for at røre, så prøv at finde ud af noget mere om dyrenes levevis, og find måske endda ud af, hvordan du kan hjælpe med at beskytte dem.
Eco-Tip Deltag i den næste fugletælling i dit land. — 15/07 2008
Ud over at yde et værdifuldt bidrag til den nationale fugleovervågning kan du lære at genkende gærdesmutter og rødhalse, og så tilbringer du oven i købet en dag i det fri.
Eco-Tip Når du er på vandretur, så efterlad ikke noget, specielt ikke affald. — 15/07 2008
Hvis du støder på noget, som andre har efterladt, så optræd ansvarligt og saml det op.
Eco-Tip Troff document Hvor du kan, så vælg at købe økologisk opdrættede fisk som f.eks. havaborrer, laks og ørred. — 15/07 2008
Ved ikke-økologisk opdræt af fisk bruges store mængder kemikalier og antibiotika, der kan påvirke andre dyr i fødekæden. Det er også værd at huske på, at for at producere en opdrættet laks på 3 kg, fanges der 15 kg fisk i naturen, der skal levere føde og olie til denne laks.
Eco-Tip Hils en nyfødt velkommen i din familie ved at plante et træ. — 15/07 2008
Ud over at skabe gode minder vil et sådant træ give jer skygge, skabe et lille økosystem og producere ilt.
Eco-Tip Octet Stream Find information om det specielle plante- og dyreliv i dit område. — 15/07 2008
Truede arter kan findes i alle former for økosystemer, store som små. Find ud af, hvilke arter der betragtes som truede i dit område, og vær med til at bevare deres levesteder.
Eco-Tip Hvis du er på ferie ved en tropisk lagune eller koralrev, så undgå at træde på eller berøre korallerne. — 15/07 2008
Når du dykker, så bræk ikke et stykke koral af til at tage med hjem som souvenir. Koralrev er værdifulde, men er ved at forsvinde.
Eco-Tip Skab et lille økosystem — 15/07 2008
i din have eller park ved at stable nogle brændestykker op i et afsides hjørne. De vil give ly til pindsvin, frøer og tudser. Hvis du nedgraver de nederste stammer halvt i jorden, vil du også på den måde gøre livet lettere for hjortebiller, der er glade for frønnet træ. En bunke sten vil ligeledes give ly til en lang række insekter og edderkopper.
Eco-Tip Vidste du det? — 15/07 2008
Visse papirprodukter, der ikke kan genbruges (som f.eks. køkkenrulle, servietter og æggebakker), kan tilsættes komposten. Fibrene heri vil gøre komposten mere luftig og hjælpe de organismer, der fremmer nedbrydningen.
Eco-Tip Vælg dit kæledyr med omtanke og tænk dig om, før du køber et eksotisk kæledyr. — 15/07 2008
Krybdyr, fugle og fisk er ofte fjernet fra deres naturlige levesteder. Det sorte marked for eksotiske kæledyr har ødelagt hele populationer af arter, og det er stadig den hurtigst voksende sektor af kæledyrsmarkedet.
Eco-Tip Hvis du er til usædvanlige ferier, hvorfor så ikke melde dig som frivillig til naturbevaring? — 15/07 2008
Mange rejseselskaber tilbyder sådanne ture. Det vil give dig mulighed for at arbejde med mennesker, der brænder for sagen, og gøre noget positivt for at støtte miljøsagen.
Eco-Tip Lav din egen køkkenhave eller bare nogle få ting i kasser i vindueskarmen. — 15/07 2008
Du vil nyde de friske og pesticidfri grøntsager.
Eco-Tip Hjælp med at rydde op omkring dig. — 15/07 2008
Hvert år, på Verdens Miljødag, arrangerer skoler og miljøorganisationer over hele verden oprydningsaktioner. Deltag i én! Foruden at være med til at forskønne omgivelserne lærer du mere om dyr og planter, der findes i nærheden.
Eco-Tip Skal du til at sætte nye planter i din have? — 15/07 2008
Vær forsigtig, når du køber ind til din have. Vi mennesker hører til den gruppe, der oftest indfører indtrængende arter, især planter. Mange af de indtrængende arter er indført som prydplanter. Gør en ekstra indsats for at finde ud af, om den plante, du vil have, hører naturligt hjemme dér, hvor du bor.
Eco-Tip Køb lokalt produceret frugt og grøntsager — 15/07 2008
enten direkte fra en landmand eller på et lokalt frugt- og grøntmarked. Årstidens mad er godt både for dig og for miljøet. Ved at skære ned på det antal kilometer, din mad har skullet transporteres, og ved at undgå emballage reduceres forurening og affald.
Eco-Tip D source code Hvor det er muligt, skift til økologiske madvarer! — 15/07 2008
Ved produktion af økologiske fødevarer bruges der ikke syntetiske pesticider, der produceres en smule mindre drivhusgasser, og der er normalt bedre muligheder for biologisk mangfoldighed i landbrugsområder.
Eco-Tip Spis kød med måde! — 15/07 2008
Er du kødspiser, så overvej at skære ned på dit kødforbrug og gå efter kvalitet frem for kvantitet. Produktion af kød kræver enorme mængder af energi, ikke blot til dyrkning og transport af dyrefoder, men også til opvarmning, air-conditionering og belysning på de meget store dyrebrug. Omlægning af kosten, så den i mindre grad baseres på kød, hjælper ikke blot miljøet, men er også godt for dit helbred. Det er bedst at købe kød hos lokale producenter, og også helst økologisk.
Eco-Tip Engangsservietter ligger ofte til gratis afbenyttelse, men det bør ikke være en grund til at ødsle med dem. — 15/07 2008
I stedet for at tage en hel håndfuld, så nøjes med 1 eller 2, det burde være rigeligt. Vær fornuftig, og træerne vil takke dig!
Eco-Tip Spis årstidens frugt og grøntsager. — 15/07 2008
De smager bedre, er sundere for dig, og dyrkning af dem påvirker miljøet mindre.
Eco-Tip Tænk på dit forbrug af mejeriprodukter. — 15/07 2008
Produktion af smør, ost og andre mejeriprodukter med et højt fedtindhold medfører store udledninger af drivhusgasser, samt eutrofiering af grundvand, floder og have. Husk: I hele verden anvendes ca. 70 % af alle landbrugsarealer til animalsk produktion.
Eco-Tip Lotus Notes Post Office mail routing database Invester i en madkasse. — 15/07 2008
Hvis det er nødvendigt, så brug husholdningsfilm eller papir i stedet for alufolie, når du laver din madpakke. Ved at reducere den mængde materialer, du bruger, reducerer du den mængde affald, du smider væk, og det er godt nyt for miljøet!
Eco-Tip Start ikke en vaske- eller opvaskemaskine, medmindre den er fyldt helt op. — 15/07 2008
Den forbruger samme mængde strøm og vand, uanset om den er fuld eller tom, så du kan lige så godt optimere vasketiden.
Eco-Tip Lad din varme mad køle af, inden du lægger den i køleskabet. — 15/07 2008
og tø mad fra fryseren op i køleskabet. Begge dele vil give dig en mindre elregning. Husk også kun at holde køleskabsdøren åben, så længe du har brug for det.
Eco-Tip C source code header Tag brusebad i stedet for karbad! — 15/07 2008
På den måde kan du bruge tre gange mindre vand! Du kan lukke for vandet, mens du sæber dig ind, og undgå lange brusebade. Et brusebad bruger 30-80 liter vand, mens et karbad bruger 150-200 liter kostbart vand. Installer sparebrusere og tænk dig om, før du køber et “power shower”.
Eco-Tip Skal du af med kalkaflejringer? — 15/07 2008
I stedet for kemiske produkter så prøv at bruge eddike til at fjerne kalkaflejringer fra fliser, vandhaner, kedler og strygejern.
Eco-Tip chemical/x-pdb Køb miljørigtige opvaskemidler. — 15/07 2008
De er for det meste biologisk nedbrydelige, mindre forurenende af vandmiljøer og lige så effektive som mindre miljøvenlige midler. Kig efter økologiske opvaskemidler, f.eks. de midler, der er mærket med det europæiske økomærke (se www.eco-label.com for at finde et i dit land).
Eco-Tip chemical/x-pdb Går du med planer om at renovere dit hus eller lejlighed? — 15/07 2008
Find måder at reducere energiforbruget på ved opvarmning og nedkøling, f.eks. ved at tildække vinduer og døre, isolering eller ændring af vinduerne. I dag er det muligt at opføre CO2-neutrale huse.
Eco-Tip Skal du ud og købe ny printer? — 15/07 2008
Når du køber en ny printer, så overvej en printer, hvor blækpatronerne kan genpåfyldes med genopladningssæt. Det er meget omkostningseffektivt og miljøvenligt. Hvis denne mulighed ikke findes på din printer, så husk at genbruge de brugte patroner ved at returnere dem til den forretning, hvor du køber de nye.
Eco-Tip Invester i genopladelige batterier i stedet for at købe engangsbatterier. — 15/07 2008
Du sparer penge på lang sigt. Du kan også købe opladere, der kører på solenergi, hvis du ønsker at reducere din miljøpåvirkning yderligere.
Eco-Tip text/texmacs Sig nej til engangsprodukter! — 15/07 2008
Vi bruger flere og flere engangsprodukter, f.eks. plastbarberblade, plastkrus, køkkenrulle, bleer, plastposer, papirservietter og endog engangskameraer, for bare at nævne nogle få. Ikke blot koster de som regel mere i det lange løb, de kræver også et større forbrug af ressourcer og energi end produkter, der kan genbruges mange gange.
Eco-Tip Når du køber ny elektronik, så køb lavenergiprodukter. — 15/07 2008
Du kan bruge energimærker (A++, A+, A, B) som rettesnor, og for elektronisk kontorudstyr Energy Star-mærket. På lang sigt kan du spare penge på elregningen. Gå til EU’s websted for at se, hvilke produkter der er medtaget: www.eu-energystar.org.
Eco-Tip Pascal source code Slut kredsløbet! — 15/07 2008
Køb produkter fremstillet af genbrugsmaterialer. Hvem skulle ellers købe alle de produkter, der fremstilles af de ting, som du smider i skraldespanden?
Eco-Tip Når du tilbereder et godt måltid, så køb Fairtrade! — 15/07 2008
Fairtrade sikrer, at producenter i de sydlige lande får en retfærdig betaling for deres varer. Der er også mange produkter, der både er Fairtrade-certificeret og økologiske på samme tid.
Eco-Tip PostScript document Glem ikke dine lokale butikker. — 15/07 2008
Nye supermarkeder i området kan forringe de mindre butikkers forretningsmuligheder. Forurening og tæt trafik ville være væsentligt mindre, hvis forbrugerne handlede mere ind i deres lokale butikker, i stedet for at køre over lange afstande til shoppingcentre uden for byen.
Eco-Tip Køb potteplanter med lang holdbarhed! — 15/07 2008
Når trangen til at give blomster kommer over dig, så vælg en potteplante fra en lokal leverandør. Mange af de eksotiske blomster dyrkes i drivhuse langt væk. Ud over transporten kan der være store samfunds- og miljøomkostninger forbundet hermed. F.eks. bruger blomsterindustrien i Colombia enorme mængder forurenende pesticider, og i Kenya skal der i gartnerierne bruges en mængde vand, der går fra de lokale vandressourcer. Spørg alternativt din blomsterhandler om Fairtrade- eller økologisk dyrkede blomster.
Eco-Tip EGT SmartSense Køb din musik som elektroniske filer online og foruren mindre! — 15/07 2008
Derved sparer du en tur til musikforretningen og sparer på CD'er, plastkassetter, emballage og transport, for ikke at nævne, at du også sparer penge.
Eco-Tip Troff document Køb hvad du har brug for, og ikke hvad du har lyst til! — 15/07 2008
Hvis alle på Jorden levede efter en europæisk livsstil, ville vi have behov for tre planeter af Jordens størrelse til at levere alle de nødvendige ressourcer. Lad dig ikke lokke ind i et forbrugerræs. Lav en liste over de ting, du har brug for, i stedet for at rage unødvendige ting ned i indkøbsvognen, som du tror du måske kunne få brug for. Derved sparer du også penge.
Eco-Tip Opgrader din computer! — 15/07 2008
EEA har opgraderet sine kontor-pc’ere med ekstra hukommelsesplads. Det forlængede pc’ernes levetid med yderligere to år, hvorved man undgik en masse elektronisk affald.
Eco-Tip Bortskaf medicinsk affald forsvarligt! — 15/07 2008
Lossepladser eller kloaksystemer er ikke det rette sted til gammel medicin. I stedet bør sådanne ting afleveres på bestemte genbrugsstationer, eller du kan aflevere dem på apoteket.
Eco-Tip Smid ikke dine printerpatroner væk. — 15/07 2008
Genbrug dem i stedet for! De fleste kontorforsyningsforretninger har ordninger, så du kan aflevere de gamle, brugte patroner, når du køber nye.
Eco-Tip Har du storskrald? — 15/07 2008
Når du gerne vil af med storskrald, så kør det til en losseplads eller kontakt et firma, der kan afhente affaldet. De professionelle firmaer sorterer og genbruger eventuelt dit affald. Nogle produkter, f.eks. køleskabe og andet eludstyr, skal genbruges korrekt for ikke at forurene miljøet. Du kan også bruge internettet eller aviserne til at sælge varer, der stadig har en vis værdi.
Eco-Tip Når du skal til at skifte batteri, så genbrug det gamle. — 15/07 2008
Spørg de lokale myndigheder til råds, de kan måske anbefale, at du benytter en særlig losseplads eller et værksted, som indsamler dem til genbrug og korrekt bortskaffelse.
Eco-Tip Bortskaf giftige materialer forsvarligt! — 15/07 2008
Den bedste måde at skaffe sig af med maling på er at aflevere den hos din lokale specialiserede genbrugsstation. Hvis du ikke har mulighed for det, så lad malingen tørre helt ud og kom eventuelt savsmuld eller kattegrus ved, før du kommer den i skraldespanden. Hæld det ikke i afløbet, da det er giftigt og forstyrrer processerne i vandrensningsanlæg.
Eco-Tip Drypper der olie? — 15/07 2008
Vidste du, at den største olieforurening i vores have stammer fra menneskets aktiviteter på landjorden og ikke fra udslip fra olietankere? Hvis du bemærker olielækage fra din bil, så få det lavet med det samme! Smid aldrig spildolie i et stormafløb.
Eco-Tip Tænk dig om to gange, før du køber mere legetøj til dine børn. — 15/07 2008
Meget af det bruges kun i meget kort tid for så at blive smidt ud. Gå efter kvalitetslegetøj, der holder i lang tid, og som kan bruges af flere generationer af børn. Ved at sælge gammelt legetøj på et loppemarked kan du give det nyt liv, samtidig med at det kan være en sjov oplevelse for dig og dine børn.
Eco-Tip Kom i form og vær samtidig god ved miljøet! — 15/07 2008
Ture på under 3 km kan tage kortere tid, hvis du går, kører på cykel eller endda tager bussen. Hvis du tager dine børn med, så prøv at bruge et skateboard, sjippetov, rulleskøjter eller “buggy board”! Husk på, hvor sjovt du havde det, dengang du var barn.
Eco-Tip Foregå med et godt eksempel! — 15/07 2008
Gå eller tag cyklen til arbejde så meget som muligt, og foregå dine børn med et godt eksempel. Tilskynd dem til at gå, cykle eller tage bussen til og fra skole hver dag! Det vil være godt både for deres helbred og for miljøet.
Eco-Tip Samkørsel! — 15/07 2008
Hvis du bor langt væk fra skolen, så kan du i stedet for at køre børnene til og fra skole starte en samkørselsordning med andre forældre og være fælles om ansvaret. Det vil spare tid, benzin og også hjælpe miljøet.
Eco-Tip D source code Sørg for, at der er luft nok i dækkene. — 15/07 2008
Det reducerer slitagen på dem og forlænger deres levetid og giver således en besparelse. Det sparer også værdifulde råmaterialer: Der går 27 liter råolie på at producere et nyt dæk. Flade dæk forøger også brændstofforbruget med op til 10 %. Kontroller dine dæk mindst én gang om måneden. Det tager kun nogle få minutter.
Eco-Tip Del din bil med andre! — 15/07 2008
Hvis du bliver nødt til at køre i bil til arbejde, så meld dig til en samkørselsordning.
Eco-Tip Slip speederen! — 15/07 2008
Når du kører bil, så kør stille og roligt og vær opmærksom på, hvad der sker forude. Undgå så vidt muligt hurtige accelerationer og bratte opbremsninger. Det reducerer bilens brændstofforbrug.
Eco-Tip Få skiftet olie på værkstedet. — 15/07 2008
Kør bilen på værksted for at få skiftet olie. Her vil man opsamle spildolien og genbruge den.
Eco-Tip Hvis du rejser med fly, så køb CO2-kompensation. — 15/07 2008
Mange luftfartsselskaber og rejsebureauer tilbyder, at du kan købe CO2-kompensation.
Eco-Tip Tænk i nye baner! — 15/07 2008
Tilskynd din arbejdsplads til at udvikle en bæredygtig transportpolitik for forretningsrejser. Du kan købe CO2-kompensation, når du skal ud at flyve, minimere antallet af direkte møder, som kræver, at du rejser, eller du kan gøre brug af videokonferencer, eller tage et nattog i stedet for at flyve.
Eco-Tip Troff document Spar papir ved at indstille din printer til at udskrive på begge sider som standard. — 15/07 2008
Du kan også udskrive to sider pr. ark, hvis du stadig kan læse det. EEA har indført udskrivning på to sider som standard, hvilket har nedbragt agenturets papirforbrug med ca. 17 % fra 2004 til 2005.
Eco-Tip Skru ned for varmen! — 15/07 2008
En behagelig rumtemperatur er 19°C, og 15°C er helt perfekt til soveværelser, fordi det hjælper dig med at sove bedre. Husk at slukke for varmen, når du tager på ferie!
Eco-Tip For at spare på energien i hjemmet — 15/07 2008
kan du gøre dine radiatorer mere effektive ved at anbringe reflekterende paneler eller plader af aluminiumfolie bag ved dem, således at varmen kastes tilbage i rummet.
Eco-Tip Placer ikke dit køleskab eller fryser tæt på en varmekilde, — 15/07 2008
som f.eks. en ovn eller varmeapparat, eller blot et sydvendt vindue, fordi det vil føre til et større elforbrug.
Eco-Tip Hvis du har et gammelt køleskab og fryser, — 15/07 2008
skal de afrimes mindst hver sjette måned. Eller endnu bedre – udskift dem med nye modeller, der har automatisk afrimning og generelt er to til tre gange så energieffektive.
Eco-Tip Troff document Skru ned for varmtvandstermostaten — 15/07 2008
– den behøver ikke at blive indstillet højere end 60ºC. Det samme gælder for din centralvarmekedel. Husk på, 70 % af EU-husholdningernes energiforbrug går til boligopvarmning, og yderligere 14 % til opvarmning af vand.
Eco-Tip text/texmacs Husk at slukke for lyset. — 15/07 2008
Ved at slukke for fem pærer i entreer og værelser i huset – når du ikke har brug for dem – kan du spare ca. 60 EUR om året! Det reducerer udledningen af CO2-gas med ca. 400 kg. på ét år.

Geographic coverage

Kommentarer

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100