Вие сте тук: Начало / зелени съвети / Изключвайте зареждащото устройство

Изключвайте зареждащото устройство

Смяна на език
Eco-Tipизтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
след като заредите мобилния си телефон или лаптоп. Ако го оставите включено, то продължава да консумира енергия.
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100