Jord

Ändra språk

Även om mark är lika viktig för mänskligheten som luft och vatten har markförstörelsen långt ifrån uppmärksammats lika mycket som hoten mot de andra två elementen. Marken är fortfarande en förutsättning för 90 procent av livsmedlen, djurfodret, fibrerna och bränslet. Marken bär upp våra bosättningar och ger oss råvaror och grundvatten. De största problemen i Europa är att matjordsskiktet förloras till följd av erosion eller byggnadsverksamhet, förorening och försurning. More

Key facts and messages

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100