Osobné nástroje

ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Témy / Odpadové a materiálne zdroje

Odpadové a materiálne zdroje

Zmeniť jazyk

Odpad predstavuje naliehavý environmentálny, sociálny a hospodársky problém. Rastúca spotreba a rozvíjajúce sa hospodárstvo stále vytvárajú veľké množstvá odpadu, z čoho vyplýva väčšie úsilie potrebné na jeho zníženie a predchádzanie jeho vzniku. Zatiaľ čo odpad bol v minulosti vnímaný ako určený na likvidáciu, dnes sa čoraz viac uznáva ako zdroj; odzrkadľuje sa to v posune odpadového hospodárstva z likvidácie na recykláciu a opätovné využitie. More

Kľúčové fakty a správy
Tlaky európskych modelov spotreby a výroby na životné prostredie, ktoré môžu viesť k poškodeniu ekosystémov a k vplyvom na zdravie ľudí, siahajú ďaleko za hranice samotnej Európy. Väčšina vyhliadok predpovedá pokračujúci... Ďalší:
Jednočlenné domácnosti spotrebujú v priemere o 38 % viac výrobkov, o 42 % viac obalov a o 55 % viac elektriny na osobu ako štvorčlenné domácnosti. Ďalší:

Komentáre

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100