Personal tools

next
previous
items

Skip to content. | Skip to navigation

Sound and independent information
on the environment

Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach

Change language

Folder Publications — 02 Feb 2009
Folder Ailt — 05 Feb 2009
Folder Signals - Gach anáil a thógaimid — 15 Apr 2013
Foilsíonn Gníomhaireacht Chomhshaoil na hEorpa (EEA) Signals go bliantúil ag cur spléachadh ar fáil ar shaincheisteanna atá suimiúil don díospóireacht chomhshaoil agus don phobal i gcoitinne. Díríonn Signals 2013 ar aer na hEorpa. In eagrán na bliana seo, déantar iarracht staid reatha na cáilíochta aeir san Eoraip a mhíniú, conas a fhoirmíonn truailleáin aeir, cad as a dtagann siad agus conas a théann siad i bhfeidhm ar ár slainte agus ar an gcomhshaol. Tugann sé forbhreithniú freisin ar an mbealach a gcuirimid lenár gcuid eolais ar aer agus conas mar a thugaimid faoi thruailliú aeir a réiteach trí réimse leathan beartas agus beart.

Related content

Geographic coverage

Comments

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
 
 
 
 
 
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100