Isiklikud vahendid

järgmine
eelmine
punktid

Otse sisu juurde. | Navigatsioonivaatesse

Sound and independent information
on the environment

Oled siin: Algus / Teemad / Kliimamuutused

Kliimamuutused

Muutke keelt

Kliima muutub: temperatuurid tõusevad, sademete jaotus muutub, liustikud ja lumi sulavad, maailmamere keskmine tase tõuseb. Eelduste kohaselt need muutused jätkuvad ning äärmuslikud ilmastikunähtused, mis põhjustavad selliseid loodusõnnetusi nagu üleujutused ja põuad, sagenevad ja intensiivistuvad. Kliimamuutuse mõju loodusele, majandusele ja inimeste tervisele erineb Euroopas piirkonniti, riigiti ja majandusharuti; samuti on erinev nende haavatavus nimetatud muutuste suhtes. More

Peamised faktid ja teated
Mere- ja rannikuökosüsteemide kahjustusi on leitud Mustas meres, Vahemeres ja Läänemeres, Kirde-Atlandi meredes ja Arktikas. Selle tendentsi on põhjustanud kalandus, põllumajandus, tööstuse kemikaalikasutus, turismirajatised, laevandus,... veel
Temperatuuri tõus 2 °C või rohkem põhjustab tõenäoliselt suuri häireid. veel
Praeguseks on kliimamuutusega kohanemise strateegia vastu võtnud 11 Euroopa riiki ning mõned piirkonnad ja linnad. veel
Maanteetransport põhjustab Euroopas 17,5% kogu kasvuhoonegaaside heitest ning ajavahemikus 1990–2009 suurenes selle sektori heide 23%. veel
Kodumajapidamised annavad kokku üle 25% Euroopa Liidu energiatarbimisega seotud kasvuhoonegaaside heitest. veel

Kommentaarid

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100