Πηγαίνετε στη δουλειά;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Μπορείτε να μετακινήστε με το αυτοκίνητο από κοινού μαζί με άλλους ή να χρησιμοποιείτε τη δημόσια συγκοινωνία αντί του αυτοκινήτου σας. Εάν οδηγείτε, μάθετε ποιοι συνάδελφοί σας μένουν κοντά σας και ζητήστε τους να "μοιραστείτε" τα δρομολόγια.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100