Отивате на работа?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Помислете дали не можете да пътувате в една кола заедно с повече хора или с градския транспорт, вместо да използвате собствения си автомобил. Ако все пак ще карате, разучете кои от колегите в офиса ви живеят близо до вас и им предложете да се редувате.
Действия към документ