You are here: Home / Data and maps / Datasets / Corine Land Cover 2006 raster data / ESRI compliant .prj file

ESRI compliant .prj file

Data Table
Category
Additional information
Files
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100