Du er her: Forside / Produktoversigt

Produktoversigt

Skift sprog

Publikationer

I dette afsnit finder du alle de rapporter, som EEA har udgivet, heriblandt miljøtilstandsrapporter, temarapporter, tekniske rapporter, briefinger og virksomhedsdokumentation.

Læs mere

Miljøtemaer

Find alle EEA's produkter og oplysninger ved at kigge under de forskellige miljøtemaer.

Læs mere

Indikatorer

Indikatorerne måler udviklingen inden for udvalgte temaer, herunder fremskridt hen mod fastlagte mål. EEA offentliggør regelmæssigt indikatorer, både i den årlige rapport "Miljøsignaler" og i indikatorbaserede rapporter, der dækker specifikke sektorer og temaer. Der er adgang til disse indikatorer enkeltvis i afsnittet om indikatorer eller via miljøtemaerne.

Læs mere

Interaktive kort og data

Dette afsnit indeholder interaktive værktøjer, der sætter dig i stand til at undersøge miljødata og udforske kort over Europa.

Læs mere

Kort og diagrammer

Dette afsnit indeholder de fleste udgivne analyseresultater, der er udført af og for EEA. Analyseresultater, der er udgivet i indikatordatablade og rapporter, er altid repræsenteret i form af et kort, et diagram og/eller en tabel. At udarbejde den slags resultater kræver mange eksperters arbejde og indsats. EEA ønsker at gøre disse processer gennemsigtige, og de har derfor fået en central plads på webstedet.

Læs mere

Data

Dataafsnittet giver adgang til datasæt, som EEA anvender i sine periodiske rapporter. Datasættene indeholder aggregerede data, typisk på landeniveau, der geografisk dækker mindst de 15 EU-medlemslande. Ud fra datasættene kan der genereres diagrammer og i fremtiden også kort. Der er kildeangivelser for hvert datasæt samt oplysninger om geografisk og tidsmæssig dækning.

Læs mere

Undervisningsprodukter

Miljøet forklaret på en letforståelig måde for voksne og det yngre publikum.

Læs mere

Multimediecenter

En samling af videoer og animationer om Europas miljø.

Læs mere

Environmental Terminology and Discovery Service (ETDS)

ETDS indeholder omkring 10 000 engelske ord med definitioner og definitionskilder, akronymer, synonymer og en "live search"-tjeneste, hvor man kan finde links til publikationer, data og multimediemateriale udgivet af EEA. De fleste ord er også oversat til 24 sprog.

Læs mere

Kalender over miljøarrangementer

Se i kalenderen for at finde interessante miljøarrangementer i hele verden.

Læs mere

Geographic coverage

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100