Využívání F-plynů stoupá, hledají se alternativy

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.01.2014 Poslední změna Pátek 13.01.2017 15:34
Fluorované plyny, známé též jako F-plyny, jsou látky s širokým průmyslovým využitím. Současně však jde o velmi účinné skleníkové plyny, které ovlivňují klima na Zemi, a jsou proto připravována opatření, která by jejich produkci a využívání omezila.

 Image © Kazue Asano

O problematice F-plynů pojednává nedávno vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

F plyny se dělí do tří hlavních skupin. Jedná se o fluoruhlovodíky (HFC), částečně fluorované uhlovodíky, dále perflouruhlovodíky (PFC), zcela fluorované uhlovodíky a fluorid sírový (SF6). Z hlediska vlivu na skleníkový efekt jsou F-plyny několika tisíckrát účinnější než CO2, nejvyšší radiační účinnost má SF6, jehož jedna molekula má stejný účinek jako 22 tis. molekul CO2. Látky HFC a PFC se používají v chladících technologiích a jako hnací plyny ve sprejích a hasicích přístrojích, fluorid sírový má hlavní využití při výrobě polovodičů. F-plyny představují náhradu freonů, což jsou halogenované uhlovodíky, které se od F-plynů liší obsahem chloru v molekule, který ničí ozonovou vrstvu. Jejich použití zakazuje Montrealský protokol a další evropská legislativa na ochranu ozonové vrstvy.

Podíl emisí F-plynů na celkových emisích v EU27 byl v roce 2011 cca 2 %, mezi roky 1990–2011 stouply emise F-plynů o zhruba 50 %, zatímco ostatní skleníkové plyny zaznamenaly pokles. V ČR se emise F-plynů sledují v rámci Národního inventarizačního systému, který zajišťuje reporting dle Rámcové úmluvy o změně klimatu (UNFCCC) a evropské legislativy. Data jsou k dispozici ke stažení na stránkách ČHMÚ zde.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100