Nová pracovní místa a inovace díky zelené fiskální reformě

Změnit jazyk
Highlight Publikováno 14.05.2013 Poslední změna Středa 20.04.2016 16:56
Zavedení ekologických daní a omezení environmentálně nepříznivých podpor může podpořit ekonomický růst za předpokladu, že výnos těchto opatření je využit k investicím, podpoře zaměstnanosti a ke snížení celkové daňové zátěže obyvatel.

 Image © Nancy Sims

K těmto závěrům dospěly studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) hodnotící potenciální dopady Zelené fiskální reformy (EFR) na čtyři vybrané země EU v současnosti postižené ekonomickou krizí. Jedná se Portugalsko, Španělsko, Itálii a Irsko.

Podstatou fiskální reformy je pokles zdanění práce a investic a přesun daňové zátěže na výrobu a spotřebu, která škodí životnímu prostředí. Druhým pilířem je odstranění environmentálně nepříznivých podpor například na fosilní paliva a využití tohoto výnosu k podpoře obnovitelných zdrojů a materiálově a energeticky efektivních technologií. K záměru fiskální reformy se již pozitivně vyjádřila vláda Portugalska, které bylo zatím poslední zemí, pro kterou byla analýza EEA zpracována.

Tzv. zelené, nebo také ekologické daně, mají za cíl měnit preference spotřebitelů směrem k méně zdaněným, a tudíž životnímu prostředí méně nepříznivým výrobkům a službám. Jejich výnosy mohou být použity ke konsolidaci veřejných rozpočtů a ke snížení sazeb jiných daní a tím i k podpoře ekonomického růstu.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100