Вие сте тук: Начало / Теми / Енергетика

Енергетика

Смяна на език

Като основен фактор за генерирането на промишлено, търговско и обществено богатство, енергетиката осигурява личен комфорт и мобилност. Но производството и потреблението й оказват значителен натиск върху околната среда: парникови газове и емисии на замърсители на въздуха, земеползване, производство на отпадъци и петролни разливи. Този натиск допринася за изменението на климата, нарушава природните екосистеми и създадената от човека среда и има неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве. More

Основни факти и съобщения

Подтеми

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100