Напоявайте обилно, вместо да пръскате!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Вместо да пръскате всеки ден растенията в градината, напоявайте ги обилно два пъти седмично. По този начин повече вода ще бъде поета от тях, вместо да се изпари.
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100