Напоявайте обилно, вместо да пръскате!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Вместо да пръскате всеки ден растенията в градината, напоявайте ги обилно два пъти седмично. По този начин повече вода ще бъде поета от тях, вместо да се изпари.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100