Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Δημοσιεύσεις / Το περιβάλλoν στην Ευρώπη: τρίτη αξιoλόγηση [Σύνοψη]

Το περιβάλλoν στην Ευρώπη: τρίτη αξιoλόγηση [Σύνοψη]

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 23/04/2003 Δημοσίευση 23/04/2003
Σημείωση: οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες!
State of the environment report No 4/2003
Cover Image

Δημοσιεύτηκε από

  • EEA (European Environment Agency)
  • Δημοσίευση: 23/04/2003

Περιεχόμενο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100