Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Du är här: Hem / Teman / Miljöteknik

Miljöteknik

Ändra språk

Europa är världsledande på miljöeffektiv teknik. Miljöindustrin i EU, som sysselsätter mer än två miljoner människor, står för omkring en tredjedel av den globala marknaden och växer med omkring 5 procent om året. Det finns dock fortfarande betydande hinder för att utnyttja dessa möjligheter, särskilt bidrag som leder till negativa miljöeffekter och avsaknaden av ekonomiska incitament för miljöinnovation. Övergången till en hållbar ekonomi med nollutsläpp på Europanivå beror på en kombination av åtgärder som omfattar alla samhällssegment: från regeringar till forskare, företag och enskilda medborgare. More

Viktiga fakta och meddelanden

Kommentarer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100