Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Du är här: Hem / Teman / Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Ändra språk

Biologisk mångfald inbegriper de genetiska variationer, arter och ekosystem som utgör livet på jorden. Vi ser för närvarande en stadig minskning av den biologiska mångfalden, vilket medför allvarliga konsekvenser för naturen och människors välbefinnande. Den främsta orsaken är att livsmiljöerna ändras. Det beror på intensiva produktionssystem för jordbruket, byggnadsarbeten, stenbrott, överexploatering av skogar, hav, floder, sjöar och mark, utbredning av främmande arter, föroreningar och, i allt större utsträckning, globala klimatförändringar. Europa har som mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald senast 2010. Miljöbyråns senaste bedömningar visar att det inte är troligt att målet uppnås, om inte omfattande, nya politiska åtgärder sätts in. More

Viktiga fakta och meddelanden
Förstöring av havens och kusternas ekosystem har iakttagits i Svarta havet, Medelhavet, Östersjön och Nordostatlanten samt i Arktis. Denna trend orsakas av fiske, jordbruk, industrins kemikalieanvändning, turismens utveckling, sjöfart,... Ytterligare
I Europas sötvatten finns en mängd föroreningar, t.ex. näringsämnen, metaller, bekämpningsmedel, patogena mikroorganismer, industrikemikalier och läkemedel. De kan skada akvatiska ekosystem, försämra livsmiljöer och leda till att växt-... Ytterligare
Mark är en ändlig resurs: hur den används är en av de viktigaste orsakerna till miljöförändring, med betydande konsekvenser såväl för livskvaliteten och ekosystemen som för förvaltningen av infrastrukturen. Miljöförändringar kommer... Ytterligare

Kommentarer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100