Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / The European environment — state and outlook 2015 / Synthesis / Translations / Европейската околна среда: Състояние и перспективи 2010 – Обобщение

Европейската околна среда: Състояние и перспективи 2010 – Обобщение

Смяна на език

Забележка: Новите версии са на разположение!
State of the environment report No 1/2010
Cover Image
ОБОБЩЕНИЕ

Публикувано от

  • EEA (European Environment Agency)
  • Публикуван: 29-11-2010

Съдържание

Информация за поръчка

Поръчайте печатно копие онлайн (Книжарница на ЕС).

: 978-92-9213-111-1
: TH-31-10-694-BG-C
: FREE

Можете също така да получи копие от най-близкия търговски агент чрез предоставяне на на информацията за поръчката.

Свързано съдържание

Използвани цифри

Новини и и статии

Related briefings

Свързани публикации

Вижте също

Geographic coverage

Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100