Европейската околна среда: Състояние и перспективи 2010 – Обобщение

Смяна на език
Публикация Създаден 19-10-2010 Публикуван 22-11-2010
Забележка: Новите версии са на разположение!
State of the environment report No 1/2010
Cover Image
ОБОБЩЕНИЕ

Съдържание

Информация за поръчка

Поръчайте печатно копие онлайн (Книжарница на ЕС).

: 978-92-9213-111-1
: TH-31-10-694-BG-C
: FREE

Свързано съдържание

Използвани цифри

Новини и и статии

Related briefings

Свързани публикации

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100