Градска среда - Основни факт 1

Смяна на език
SOER Key fact (Deprecated)
Около 75 % от населението в Европа живее в градски райони, като според прогнозите този дял ще нарасне на около 80 % до 2020 г.
Действия към документ
категории:
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100