Materiálne zdroje a odpad -základná skutočnosť 5

Zmeniť jazyk
SOER Message (Deprecated)
Tlaky európskych modelov spotreby a výroby na životné prostredie, ktoré môžu viesť k poškodeniu ekosystémov a k vplyvom na zdravie ľudí, siahajú ďaleko za hranice samotnej Európy. Väčšina vyhliadok predpovedá pokračujúci nárast využívania materiálnych zdrojov v EÚ aj na celom svete a spolu s ním aj ďalší rast hlavných prúdov odpadu.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100