Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Råvaruresurser och avfall - viktigt budskap 5

Ändra språk
SOER Message (Deprecated) Senast ändrad 2015-03-21 17:07
Miljöbelastningen till följd av européernas konsumtions- och produktionsmönster visar sig långt utanför Europas gränser och kan leda till skador på ekosystem och människors hälsa. De flesta prognoser tyder på en fortsatt ökad användning av råvaruresurser i EU och hela världen, samtidigt som de viktigaste avfallsflödena också ökar.

Geographic coverage

Dokumentåtgärder

Kommentarer

Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100